Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

W ramach Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w dniu 1 kwietnia 2022 roku (piątek) w godzinach 9.00 – 17.00 w Miejskiej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w  Krośnie zainteresowani rodzice i opiekunowie  będą  mogli skorzystać  z indywidualnych porad i konsultacji dotyczących spektrum autyzmu. Serdecznie zapraszamy.

Continue Reading

Światowy Dzień Zespołu Downa

21 marca to Pierwszy Dzień Wiosny, ale również Światowy Dzień Zespołu Downa. Data obchodów nie jest przypadkowa, ponieważ wiąże się ona z – trisomią 21 chromosomu. Celem obchodów jest zwiększanie świadomości dotyczącej życia i funkcjonowania osób z Zespołem Downa. W ten wyjątkowy dzień zachęcamy do założenia dwóch różnych skarpetek. Skarpetki nie do pary stały się symbolem Światowego Dnia Zespołu Downa z powodu kształtu chromosomu.
Ich różnorodność i wielobarwność są wyrazem tolerancji i znakiem, że mimo odmienności możemy w pełni cieszyć się życiem.

Continue Reading

EUROPEJSKI DZIEŃ LOGOPEDY – WYNIKI KONKURSU

Z okazji Europejskiego Dnia Logopedy Miejska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Krośnie zorganizowała konkurs recytatorski „Pokonamy trudne głoski” dla dzieci uczęszczających na terapię logopedyczną.

Dziękujemy wszystkim rodzicom, a przede wszystkim dzieciom za wzięcie udziału
w konkursie. Wszystkie zaprezentowane wiersze były fantastyczne, słychać w nich było serce
i zaangażowanie. Jury jednogłośnie podjęło decyzję w sprawie ustalenia laureatów i osób wyróżnionych. ... 

Continue Reading

Jak rozmawiać z dziećmi i nastolatkami o wojnie na Ukrainie?

Aktualna sytuacja na Ukrainie sprawia, że większość z nas ponownie konfrontuje się z dużym stresem i napięciem. Niestety sytuacja nie jest obojętna również dla naszych dzieci i uczniów. Wielu z nich już spotkało się z informacjami o wojnie i zagrożeniu, pozostali być może usłyszą o nim od znajomych, w szkole, w przedszkolu lub w autobusie. Co robić w sytuacji, kiedy dziecko zapyta nas o wojnę i zagrożenie? Jak i kiedy reagować? Jak przeprowadzić rozmowę z uczniami w szkole, którzy zapytają o to na lekcji? Czy jeśli dziecko lub nastolatek nie pyta, to lepiej nie poruszać tego tematu? Pomoc w rozwiązaniu tych dylematów można znaleźć tutaj:

https://kosmosdladoroslych.pl/ale-temat/jak-rozmawiac-z-dziecmi-o-wojnie-w-ukrainie/?fbclid=IwAR2Rw4KdIqFk6mk2q1zJI8POGFJO6n2QlWKM9-zW6DoBIX8OfZG9LmCSwYI

https://www.facebook.com/Bycblizej/photos/a.588435681233585/4835448749865569/ ... 

Continue Reading

23 LUTEGO – ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z DEPRESJĄ

Celem tego dnia jest upowszechnienie wiedzy na temat zaburzeń depresyjnych. Dzięki zwiększeniu wiedzy na temat depresji, być może wzrośnie liczba osób, które w odpowiednim czasie sięgną po pomoc specjalisty. Najskuteczniejszą metodą walki z depresją jest połączenie psychoterapii i farmakoterapii.

Warto pamiętać, że depresja to choroba jak każda inna. Nie jest oznaką słabości. Jest bardzo demokratyczna – dotyka ludzi w różnym wieku, różnej płci i niezależnie od statusu społecznego. Jest chorobą, która bardzo często utrudnia zwyczajne funkcjonowanie.
Najczęstszymi objawami depresji są:

 • obniżony/obojętny nastrój,
 • smutek,
 • brak energii,
 • pogorszenie sprawności intelektualnej (np. koncentracji),
 • pesymistyczne widzenie przyszłości,
 • obniżona samoocena,
 • brak zainteresowania czynnościami, które dotychczas sprawiały przyjemność,
 • zaburzenia rytmów okołodobowych (m.in. zaburzenia rytmu snu i czuwania),
 • zmniejszony/zwiększony apetyt

Symptomy depresji mogą być nieco inne w przypadku różnych osób. Jakie są niektóre objawy nastoletniej depresji można posłuchać tutaj: https://zwjr.pl/artykuly/symptomy-nastoletniej-depresji ... 

Continue Reading

Trening interpersonalny – wyjątkowe doświadczenie bycia z ludźmi.

Trening interpersonalny to szczególny rodzaj zajęć grupowych, którego celem jest lepsze poznanie samego siebie, przyjrzenie się własnym zasobom, mocnym stronom oraz obszarom, które chcielibyśmy rozwinąć. Jest to wyjątkowy rodzaj pracy z samym sobą w celu lepszego poznania siebie, swoich reakcji oraz zwiększenia akceptacji siebie i innych. Uczenie się nowych umiejętności w czasie treningu polega na przeżywaniu siebie w określonych sytuacjach, próbowaniu nowych form własnego zachowania i reagowania w bezpiecznych warunkach. Trening odbywa się w relacji z drugim człowiekiem (z grupą), gdyż inni ludzie są tłem do ujawnienia się osobistych przeżyć, myśli, emocji i zachowań. Drugi człowiek staje się swoistym zwierciadłem, w którym możemy się przejrzeć, aby lepiej zrozumieć siebie i swoje zachowanie. W czasie treningu dąży się do pozostawania w „tu i teraz”, dzięki czemu uczestnicy mogą na bieżąco otrzymywać informacje zwrotne na temat swoich zachowań i sposobu, w jaki są odbierani przez innych. Uwaga uczestników treningu jest skupiona na tym, co dzieje się w czasie spotkania, na konkretnych sytuacjach i wydarzeniach, na zachowaniach oraz na stanach wewnętrznych wszystkich osób w grupie. Grupa, w której odbywa się trening ma określone właściwości takie jak: cel, normy, struktura, bezpośrednie interakcje oraz poczucie odrębności. Podstawowym zjawiskiem określającym funkcjonowanie grupy jest proces grupowy, a więc ogół zjawisk, które zachodzą pomiędzy ludźmi, którzy kontaktują się ze sobą bezpośrednio w określonym czasie. Zjawiska te maja charakter zarówno świadomy, jak i nieświadomy. Sednem treningu interpersonalnego jest więc skupienie się na emocjach i odczuciach ludzi, które pojawiają się, kiedy zaczynają oni wchodzić we wzajemne interakcje. Przyglądając się sobie na tle grupy w laboratoryjnej sytuacji pod okiem trenera można uchwycić typowe dla siebie sposoby funkcjonowania w relacjach z innymi oraz przetestować inne sposoby reagowania. Można np. sprawdzić, czy w roli osoby bardziej otwartej albo bardziej dominującej nie będzie mi lepiej. Trening jest znakomitą okazją do eksperymentowania z nowymi zachowaniami i odkrywania różnych sposobów funkcjonowania z ludźmi. Każdy członek grupy wnosi do niej swoją specyfikę i wyjątkowość sprawiając, że każda grupa jest inna, a każdy trening różni się od pozostałych. Jest to więc zjawisko jedyne w swoim rodzaju i niepowtarzalne. Jest to też jedna z najbardziej efektywnych metod pracy psychologicznej. Dzięki udziałowi w treningu można rozwinąć własne kompetencje psychospołeczne. Szczególnie w zakresie lepszego porozumiewania się z innymi, pełniejszego wyrażania własnych uczuć i potrzeb oraz zwiększeniu umiejętności rozumienia potrzeb i emocji innych. Poprawia się także umiejętność słuchania i rozumienia innych ludzi. Trening pozwala wypracować lepsze sposoby rozwiązywania konfliktów interpersonalnych, uczy innych sposobów wyrażania siebie i reagowania na innych, ułatwia stawianie własnych granic oraz uwrażliwia na respektowanie granic innych ludzi. W czasie treningu uczestnicy uczą się udzielać innym wsparcia oraz przyjmować je od innych, a także radzić sobie z emocjami pojawiającymi się w kontakcie z drugim człowiekiem. Trening znacząco zwiększa umiejętność rozumienia siebie i innych oraz rozwija umiejętność integrowania sprzecznych emocji, jakie pojawiają się w kontaktach z innymi.  Osoby, które ukończyły trening na ogół są bardziej pewne siebie, łatwiej jest im sformułować swoje myśli i uczucia, potrafią trafniej i w bardziej zrozumiały sposób przekazać komunikaty i oczekiwania, łatwiej przyjmują krytykę oraz potrafią w bardziej konstruktywny sposób zwrócić uwagę innym nie wpadając tak łatwo w konflikty. Zajęcia wpływają na poprawę samooceny oraz zwiększają poczucie odpowiedzialności za swoje czyny.

Dla kogo jest więc trening? Dla wszystkich, którzy chcieliby rozwinąć własne kompetencje społeczne oraz dla tych, którzy dostrzegają we własnym funkcjonowaniu społecznym elementy, które chcieliby zmienić. Trening jest sprawdzoną metodą dla tych, którzy chcieliby:

 • poprawić jakość porozumiewania się z innymi,
 • stać się bardziej asertywni,
 • lepiej radzić sobie w sytuacjach konfliktowych,
 • poprawić swoją odporność na stres i sytuacje trudne,
 • lepiej zarządzać własnymi emocjami,
 • poprawić własną samoocenę,
 • nawiązać bliskie relacje interpersonalne,
 • lepiej poznać siebie i swoje funkcjonowanie w społeczeństwie oraz lepiej rozumieć innych.

Zajęcia są tak skonstruowane, aby ułatwić uczestnikom otwieranie się i wyrażanie emocji, w bezpiecznej, pełnej zaufania i akceptacji atmosferze. Trening interpersonalny sprzyja przełamywaniu oporów wobec innych, a wiedza i doświadczenie zdobyte na treningu pomagają zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. ... 

Continue Reading

Lęki rozwojowe u dzieci.

Lęk jako jedna z głównych emocji pojawia się u dziecka już od urodzenia. Duża część lęków jest typowa i charakterystyczna dla większości dzieci, to tzw. lęki rozwojowe. Pojawiają się naturalnie w pewnych okresach rozwojowych a następnie mijają. Oczywiście nie u wszystkich dzieci mogą wystąpić poniższe lęki, przedział wiekowy też jest umowny, bo każde dziecko rozwija się inaczej. Warto jednak zwrócić na to uwagę, by niepotrzebnie nie zamartwiać się, że mamy lękowe dziecko. Te lęki powinny zniknąć same, tak niespodziewanie jak się pojawiły.

Czego boją się dzieci?

0- 6 miesięcy – hałasów. ... 

Continue Reading

Screeningowy Audiometr Tonalny (SAT) z Testami Centralnymi

Miejska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Krośnie dysponuje nowoczesnym Screeningowym Audiometrem Tonalnym (SAT II) z Testami Centralnymi.
SAT II to urządzenie umożliwiające precyzyjną ocenę sprawności narządu słuchu u dzieci od 4 roku życia,  młodzieży oraz osób dorosłych. Głównym celem badania jest wczesne wykrycie zaburzeń  i dysharmonii, a w razie konieczności podjęcia specjalistycznej diagnostyki oraz działań rehabilitacyjnych i terapeutycznych.

Diagnoza w wykorzystaniem SAT II składa się z dwóch modułów:

 1. badanie słuchu obwodowego (to zaburzenia polegające na nieprawidłowym przewodzeniu lub odbiorze dźwięków wynikające z uszkodzenia narządu słuchu),
 2. badanie centralnego przetwarzania słuchowego (CAPD) (to zaburzenia pracy zmysłu słuchu wynikające z nieprawidłowości na poziomie Centralnego Układu Nerwowego – przy zachowanej prawidłowej budowie i pracy części obwodowej narządu słuchu, najczęściej skutkują opóźnieniem rozwoju mowy, zaburzeniem rozumienia mowy, a w konsekwencji powodują trudności w nauce, szczególnie czytania i pisania)

Przeprowadzenie badania nie wymaga kabiny ciszy i możliwe jest w warunkach standardowego gabinetu psychologa, pedagoga czy logopedy. Urządzenie zostało opracowane z przeznaczeniem do stosowania w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach oraz w gabinetach logopedycznych. Test centralnego przetwarzania słuchowego zostały poddane pełnej normalizacji w roku 2014 r. na populacji polskich dzieci. ... 

Continue Reading