Podsumowanie ankiety: „ Dobrostan i potrzeby” – stan psychiczny uczniów krosnieńskich szkół po powrocie do nauki stacjonarnej: maj/czerwiec 2021

W badaniu wzięło udział 2793 uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu miasta Krosna. Wśród przebadanych uczniów znalazło się nieco więcej dziewcząt niż chłopców.  Zdecydowana większość przebadanych uczniów oceniła swój stan psychiczny jako dobry lub bardzo dobry. Prawie wszyscy stwierdzili, że lubią spotykać się z rówieśnikami, a zdecydowana większość przebadanych osób w czasie pandemii korzystała z możliwości prowadzenia rozmów z kolegami i koleżankami za pomocą urządzeń elektronicznych lub spotykała się z innymi. Około 10% badanych uczniów zauważyło pogorszenie relacji z rówieśnikami po czasie lockdown’u.  Badanym uczniom najbardziej w czasie nauki zdalnej brakowało: energii i chęci, spotkań z kolegami, koleżankami i znajomymi oraz ruchu i aktywności fizycznej. Uczniowie deklarują też, że w czasie nauki zdalnej odczuwali brak: zrozumienia, możliwości rozładowania energii, wsparcia psychicznego oraz osoby, z którą mogliby szczerze porozmawiać.

 

Sam powrót do szkoły był stresujący dla około 80% uczniów. Po powrocie do szkół uczniowie najbardziej obawiali się: kartkówek i sprawdzianów, odpytywania, dużej ilości materiału do nadrobienia, nastawienia nauczycieli oraz konieczności zmiany trybu uczenia i funkcjonowania  oraz tego, że sobie nie poradzą.

 

Uczniowie po powrocie do szkoły oczekują zrozumienia ze strony nauczycieli, większej serdeczności z ich strony, odnowienia relacji rówieśniczych  i poprawy kondycji psychicznej. Część uczniów liczy też na to, że zajęcia będą ciekawsze, że uda im się nadrobić zaległości oraz że będą bardziej aktywni fizycznie. 

 

Chęć skorzystania z wizyty u psychologa lub pedagoga, by móc porozmawiać o ewentualnych problemach, obawach lub o swojej kondycji psychicznej deklaruje około 14% uczniów, a 15% uczniów nie potrafi tego obecnie określić.

 

Prawie połowa zapytanych uczniów nie korzystała ze wsparcia wychowawcy podczas nauki zdalnej. Uczniowie zapytani o tematy z zakresu wychowawczego, które powinny być omówione w miarę szybko, chcieliby poruszyć sprawy związane z: radzeniem sobie ze stresem, depresją, integracją zespołu klasowego. Dla części uczniów wystarczą zwykłe rozmowy z wychowawcą.  Poza tym uczniowie chcieliby zająć się: zdrowiem i kondycją fizyczną, tym jak budować przyjazne relacje oraz współpracą w grupie.

 

Swoją klasę jako zgraną uznało prawie połowa uczniów, spora część z nich uważa, że zajęcia z wychowawcą mogłyby pomóc w odbudowaniu relacji w klasie.

 

Szczegółowe dane prezentujemy poniżej:

 

Podsumowanie ankiet- Szkoły Podstawowe – Stan psychiczny uczniów

 

Podsumowanie ankiet- Szkoły Ponadpodstawowe – Stan psychiczny uczniów

 

Opracowały: Wioleta Barsznica i Jolanta Gierlach-Jurczak