RODO

 
Rolę inspektora ochrony danych osobowych pełni Pan Rafał Żelazo – email: iod_mppp@wp.pl