Pracownicy poradni


1. Pracownicy poradni

2. Kwalifikacje pracowników pedagogicznych poradni oraz realizowane przez nich formy pomocy

 

Godziny dostępności specjalistów MPP-P w Krośnie
(konsultacja odbędzie po wcześniejszej rejestracji telefonicznej w sekretariacie poradni)

 

Logopedzi

Błażejowska
Barbara

Brągiel
Renata

Mróz
Jolanta

Sikora-Śliż
Adriana

Wtorek
13.00-14.00

Piątek
14.00-15.00

Piątek
11.00-12.00

Wtorek
13.00-14.00

 

Psycholodzy

Barsznica
Wioleta

Gierlach-Jurczak
Jolanta

Kustra
Elżbieta

Łach
Katarzyna

Wtorek
13.00-14.00

Środa
12.00-13.00

Wtorek
13.00-14.00

Czwartek
12.00-13.00

 

Pedagodzy

Madej
Alicja

Mola
Mariola

Pietraszewski
Sławomir

Prugar
Monika

Surma
Marta

Górka
Iwona

Wtorek
13.00-14.00

Wtorek
13.00-14.00

Środa
12.00-13.00

Czwartek
12.00-13.00

Wtorek
13.00-14.00

Wtorek
11.00-12.00

 

 

1. Pracownicy Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krośnie:

W skład naszego zespołu wchodzą wykwalifikowani specjaliści z doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą, rodzicami i nauczycielami: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.

 

Monika Prugar – dyrektor m.prugar@mpppkrosno.pl

 

psycholodzy:
Elżbieta Kustra – e.kustra@mpppkrosno.pl
Wioleta Barsznica – w.barsznica@mpppkrosno.pl
Katarzyna Łach – k.lach@mpppkrosno.pl
Aleksandra Gadzała – a.kustra@mpppkrosno.pl
Jolanta Gierlach – Jurczak – j.jurczak@mpppkrosno.pl

 

pedagodzy:
Iwona Górka – i.gorka@mpppkrosno.pl
Alicja Madej – a.madej@mpppkrosno.pl
Mariola Mola – m.mola@mpppkrosno.pl
Sławomir Pietraszewski – s.pietraszewski@mpppkrosno.pl
Monika Prugar – m.prugar@mpppkrosno.pl
Marta Surma – m.surma@mpppkrosno.pl

 

logopedzi:
Renata Brągiel – r.bragiel@mpppkrosno.pl
Barbara Błażejowska – b.blazejowska@mpppkrosno.pl
Jolanta Mróz – j.mroz@mpppkrosno.pl
Adriana Sikora-Śliż – a.sliz@mpppkrosno.pl

 

administracja: 

Arletta Szydło 
Magdalena Ek-Chudyk
Ewelina Habrat 

e-mail: mppp-krosno@wp.pl 

księgowość

Sabina Skwierz – s.skwierz@mpppkrosno.pl

 

2. Kwalifikacje pracowników pedagogicznych oraz formy pomocy realizowane przez specjalistów Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie:

 

Monika Prugar – dyrektor poradni, pedagog, specjalista terapii pedagogicznej, profilaktyka i socjoterapia z resocjalizacją, psychoterapia dzieci i młodzieży – ujęcie poznawczo-behawioralne (Certyfikat MENSANA) treningi dla uczniów z zaburzonym zachowaniem: (ART -Trening Zastępowania Agresji, TUS -Trening Umiejętności Społecznych); diagnoza i terapia pedagogiczna.

 

Renata Brągiel – logopeda, specjalista terapii pedagogicznej, pedagog resocjalizacji, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta Biofeedback; Lider MEN kształcenia w obszarze Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych; diagnoza logopedyczna na potrzeby zespołów orzekających, poradnictwo specjalistyczne.

 

Barbara Błażejowska – surdologopeda, afazjolog, terapeuta integracji sensorycznej; diagnoza i terapia logopedyczna, diagnoza i terapia SI.

 

Iwona Górka – tyflopedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapeuta integracji sensorycznej; diagnoza i terapia SI, diagnoza pedagogiczna.

 

Elżbieta Kustra – psycholog; diagnoza i terapia psychologiczna, diagnoza i terapia dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera.

 

Alicja Madej – surdopedagog, specjalista terapii pedagogicznej, doradca zawodowy, surdopedagog, terapeuta Biofeedback; diagnoza i terapia pedagogiczna.

 

Mariola Mola – pedagog, terapeuta Biofeedback; diagnoza pedagogiczna, terapia ręki z elementami arteterapii, diagnoza i terapia dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera. 

 

Jolanta Mróz – logopeda; diagnoza i terapia logopedyczna.

 

Sławomir Pietraszewski – pedagog, socjoterapia z resocjalizacją – profilaktyka zachowań ryzykownych; diagnoza pedagogiczna.

 

Marta Surma –  pedagog, specjalista terapii pedagogicznej, diagnoza i terapia dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera.

 

Jolanta Gierlach – Jurczak – psycholog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka; diagnoza i terapia psychologiczna.

 

Adriana Sikora-Śliż – neurologopeda, surdologopeda, oligofrenopedagog, diagnoza i terapia logopedyczna.

 

Wioleta Barsznica – psycholog; diagnoza i terapia psychologiczna.

 

Aleksandra Gadzała – psycholog, Racjonalna Terapia Zachowania –  I stopień, Terapia Simontonowska, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, specjalista d.s. uzależnień; diagnoza i terapia psychologiczna.

 

Katarzyna Łach – psycholog, specjalność: psychologia rodziny;  diagnoza i terapia psychologiczna, diagnoza i terapia dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera..