Aktualności

Jak radzić sobie z trudnymi emocjami ?

Emocje towarzyszą nam na co dzień. Mogą to być emocje, które odbieramy jako pozytywne, takie jak radość, zadowolenie, szczęście oraz negatywne takie jak złość, strach, wściekłość. Natura emocji pozwala na odpowiednie przystosowanie się jednostki do zmieniającego się środowiska. Będziemy więc dążyć ku sytuacjom wywołującym pozytywne emocje i unikać bodźców, czy sytuacji związanych z negatywnymi emocjami. Wszystkie emocje pełnią ważną rolę przystosowawczą, jest jednak pewna ich grupa, która zakłóca, dezintegruje nasze zachowanie. Jedną z takich emocji jest złość, która stanowi zazwyczaj reakcję na rzeczywistą lub subiektywnie odczuwaną niesprawiedliwość. Dzieciństwo to czas, kiedy subiektywnie często odczuwa się, że dorośli, opiekunowie, inne dzieci są wobec nas niesprawiedliwi, bo np. nie spełniają dziecięcych zachcianek, zabraniają czegoś, dyscyplinują itp.

Zapalnikami wywołującymi złość mogą być różne sytuacje. Tak zwane „złe emocje” często wywołują agresywne zachowania. Duży wpływ na nasze zachowanie ma przede wszystkim dom rodzinny, szkoła oraz media. Emocje (złość) mogą kierować naszym zachowaniem, spowodować, że zrobimy coś, zanim w ogóle to przemyślimy. Takie reakcje narażają nas na przykre konsekwencje. Badania wykazały, że agresja jest zachowaniem wyuczonym przez obserwację, naśladowanie, bezpośrednie doświadczenie i powtarzanie. Inaczej się zachowujemy, gdy mamy pozytywne doświadczenia. Towarzyszą nam wówczas pozytywne emocje. Negatywne emocje wpływają częściej na nasze zachowanie, wtedy gdy doświadczamy sytuacji o charakterze agresywnym.

Sposobem na agresję jest nauczenie innych zachowań, które są akceptowane społecznie. Gdy zaczniemy kontrolować swoje emocje unikniemy wielu przykrych doświadczeń. Dzięki temu nasze relacje z innymi będą pozytywne. Jednym ze sposobów radzenia sobie ze złością jest trening kontroli złości.
Trening Zastępowania Agresji składa się z trzech komponentów: ...  Czytaj całość

Powrót poradni do pracy stacjonarnej

Od 4 maja br. Ministerstwo Edukacji Narodowej  przywróciło możliwość działania poradni psychologiczno-pedagogicznych w trybie pracy stacjonarnej, w szczególności w zakresie realizacji zadań związanych z wydawaniem orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinii.

Jednocześnie informujemy, że indywidualna terapia dzieci i młodzieży, która nie musi być realizowana w budynku poradni, będzie nadal prowadzona z wykorzystaniem metod i technik pracy na odległość. W sytuacjach koniecznych zajęcia terapeutyczne odbywać się będą w poradni z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

Przy organizacji pracy Poradni uwzględniane będą przepisy dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. ...  Czytaj całość

Nauka  w domu – wskazówki dla słabo zmotywowanych.

Uczenie się, praca są jednymi z głównych aktywności, którym poświęcamy dużą część naszego życia. Nie zawsze oddajemy się im z ochotą i zapałem, często są dla nas po prostu obowiązkiem, a niekiedy nawet ,,zmorą’’. Ze świecą szukać ucznia, który z jednakową chęcią i pasją traktuje wszystkie szkolne przedmioty, zawsze ma czas i energię żeby pogłębiać swoją wiedzę, pilnie dotrzymuje wymaganych terminów i zobowiązań. Pewnie są wśród Was i tacy zbliżający się do ideału, ale to zdecydowana mniejszość populacji. Prawdę mówiąc, mnie samej do tego ideału też jest daleko…

Pomyślałam sobie, że w obecnej sytuacji, która wywołała konieczność pozostawania w domu i kontynuowania edukacji w zdalnym systemie, niektórym z Was będzie jeszcze trudniej zabrać się do nauki. Nie dość, że wokół groza pandemii, lęk o bezpieczeństwo swoje i bliskich, niepewność związana z zaliczeniami, egzaminami, maturą- to jeszcze przymusowe zamknięcie, często na niezbyt dużej przestrzeni mieszkania, w otoczeniu domowników, z których każdy ma inne nawyki i potrzeby. Doprawdy, niewiele potrzeba, żeby stracić cierpliwość i chęć do czegokolwiek, a co dopiero uczyć się systematycznie.

Postanowiłam poszukać dla Was (a przy okazji dla siebie)  praktycznych wskazówek ułatwiających wzbudzenie samodyscypliny i motywacji wewnętrznej. Myślę, że mogą być one pomocne nie tylko w okresie domowej nauki, ale i później kiedy wrócicie do szkoły. ...  Czytaj całość

WAŻNY KOMUNIKAT DYREKTORA !

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice.

         Kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo klientów i pracowników Poradni, w celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa informujemy, iż nadal świadczymy pomoc psychologiczno – pedagogiczną, ale w ograniczonym zakresie:

  1. Specjaliści Poradni udzielają pomocy głównie w formie konsultacji, porad, terapii on- line oraz telefonicznie.
  1. Każdy pracownik Poradni posiada służbowy adres e-mail, udostępniony dla klientów Poradni na stronie internetowej MPPP w Krośnie w zakładce: Pracownicy Poradni.
  1. Uczniowie, którzy uczestniczyli w różnego rodzaju terapiach: psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych – nadal mogą je kontynuować w formie uzgodnionej z terapeutą prowadzącym np. za pomocą wybranych komunikatorów internetowych, drogą e-mailową oraz telefonicznie.
  1. W sprawach pilnych, wyjątkowo trudnych lub w sytuacjach interwencji kryzysowej – potrzeba bezpośredniego spotkania ze specjalistą będzie rozpatrywana indywidualnie.
  1. Każda wizyta klienta w Poradni będzie odbywała się z zachowaniem szczególnych środków ostrożności wprowadzonych i obowiązujących aktualnie w placówce ze względów bezpieczeństwa.
  1. Specjaliści Poradni mogą również kontaktować się z Państwem w ustalonej formie w celu np. przeprowadzenia wywiadu diagnostycznego, sposobu dostarczenia wymaganej dokumentacji orzeczniczej, omówienia wyników badań przeprowadzonych przez specjalistów lub lekarzy.
  1. Rodzice lub pełnoletni uczniowie mogą złożyć wniosek o wydanie orzeczenia przez Zespół Orzekający Poradni – pod warunkiem dostarczenia niezbędnej dokumentacji, najlepiej w wersji elektronicznej (skany dokumentów przesłane na podany przez specjalistę adres e-mail) lub pocztą tradycyjną.
  1. Wszelkie sprawy nie wymagające kontaktu osobistego będą załatwiane na bieżąco: od poniedziałku do czwartku: od 9.00 do 15.00, w piątek: od 8.00 do 12.00

    Prosimy o wyrozumiałość, odpowiedzialność i rozsądek w zaistniałej sytuacji.

Renata Brągiel – dyrektor MPPP w Krośnie

Jak wspierać dzieci i młodzież w radzeniu sobie z lękiem przed koronawirusem?

W obliczu epidemii należy również pamiętać o naszych pociechach, w tym czasie potrzebują szczególnego wsparcia emocjonalnego i informacyjnego ze strony dorosłych. Nie pozostawiaj ich pytań bez odpowiedzi i pamiętaj, że Twój niepokój udziela się dzieciom!
/Materiały pochodzą ze strony Therapy Tools, www.therapytools.pl/

#Zostań w domu

#Zostań w domu

i efektywnie spędź ten czas, stwórz swój indywidualny plan samoopieki!

W związku z zaistniałą sytuacją w naszym kraju oraz zaleceniem najwyższych władz o  pozostanie w  domach, rodzi się pytanie – co robić w tym czasie? – zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci i  młodzież. Możliwości jest wiele, a „ogranicza nas tylko wyobraźnia”. Poniżej prezentujemy gotowe propozycje do wypróbowania z różnych obszarów Twojego życia, bez ograniczeń wiekowych – być może znajdziesz coś dla siebie. Wykorzystaj ten czas, aby zadbać o swoje zdrowie nie tylko fizyczne (pozostając w domu i  stosując się do zaleceń), ale i psychiczne . ...  Czytaj całość

Zaburzenia lękowe u dzieci

Czym jest lęk?

Doświadczanie lęków i obaw jest naturalną częścią rozwoju dziecka. Lęk jest emocją, która pełni bardzo ważną, adaptacyjną funkcję w naszym życiu. Ostrzega człowieka przed niebezpieczeństwami i mobilizuje go do radzenia sobie z nimi. Lęk nie jest reakcją jednolitą, u każdego może przejawiać się w nieco odmienny sposób. Wpływa na nasze myśli, reakcje fizjologiczne organizmu, reakcje emocjonalne i zachowanie.

Młodsze dzieci najczęściej boją się rozstania z rodzicami, duchów, potworów, ciemności. Starsze z kolei częściej obawiają się różnych sytuacji społecznych, gdzie mogą spotkać się z oceną rówieśników, czy dorosłych. Najczęściej moment przejścia do szerszego grona społecznego powoduje uruchomienie się problemów lękowych u dziecka, które wcześniej nie były dostrzeganie przez rodziców. Przedszkole i szkoła dla dzieci są pierwszymi nowymi środowiskami poza jego rodziną i najbliższymi. Dzieci stoją wówczas przed różnego rodzaju wyzwaniami. Muszą nauczyć się nowych zasad, podejmowania decyzji, są wystawione na ocenę innych dorosłych i rówieśników, uczą się współpracy z innymi. Wszystko to służy rozwijaniu w nich nowych kompetencji i rozwojowi. Często jednak aby sprostać tym zadaniom i zaadaptować się do nowych sytuacji nieuniknione są obawy i lęki. Spotykamy wiele dzieci, które obawiają się rozstania z rodzicami, odpowiedzi przy tablicy, wystąpienia w szkolnym przedstawieniu. Jednakże u niektórych dzieci stan niepokoju utrzymuje się dłużej i jest bardziej nasilony, nawet jeśli stresująca sytuacja minęła. Przedłużający się niepokój może stać się poważnym zaburzeniem uniemożliwiającym poradzenie sobie z codziennymi sytuacjami. ...  Czytaj całość

Jak Bronić Się Przed Cyberprzemocą!?

Cyberprzemoc –  agresja elektroniczna , elektroniczna przemoc rówieśnicza – stosownie przemocy poprzez: prześladowanie , zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób z wykorzystywaniem Internetu i narzędzi typu elektronicznego takich jak : SMS, e-mail, witryny internetowe, fora dyskusyjne w Internecie, portale społecznościowe i inne. Osobę dopuszczającą się takich czynów określa się stalkere. Zamiarem internetowych chuliganów jest zdyskredytowanie konkretnej osoby lub grupy ludzi czy nawet całych społeczności. Takie działania wynikają z poczucia anonimowości lub bezkarności sprawców i ułatwiane są np. zamieszczeniem witryny internetowej na serwerze w kraju, w którym pisemne grożby nie są przestępstwem.

Taka forma znęcania się nad swoimi ofiarami, zdaniem psychologów wynika z trzech powodów:

– łatwiej poniżać, dyskredytować i szykanować, gdy istnieje szansa ukrycia się za internetowym pseudonimem i nie ma potrzeby konfrontacji z ofiarą oko w oko, ...  Czytaj całość