Aktualności

Empatia – emocjonalne porozumienie z innymi.

Wymiana emocjonalna – empatia – to najszybsza i najskuteczniejsza forma komunikacji. Zdolność do empatii może przynieść wiele korzyści. Osoby z rozwiniętymi umiejętnościami empatycznymi są mniej agresywne i bardziej lubiane, łatwiej angażują się w sprawy potrzebujących i nawiązują kontakty z innymi. Dana jest nam zdolność do odczuwania i przeżywania emocji. Różnorodność sposobów wyrażania emocji i zdolność ich odczytywania jest wynikiem naszych osobistych doświadczeń i uwarunkowań kulturowych. Empatia to nie tylko zdolność do rozpoznawania emocji innych ludzi i współodczuwania z nimi. Równie ważna jest umiejętność trafnego interpretowania sytuacji i zachowania z punktu widzenia innej osoby. Dla rodziców najważniejszy jest fakt, że zdolność tę można rozwijać i pielęgnować i w tym właśnie możemy pomóc naszym dzieciom. Dzieciństwo jest szczególnym okresem uczenia się empatii. Rozwijając empatię korzystamy z wiedzy …

JAK GRY KOMPUTEROWE WPŁYWAJĄ NA DZIECI

Gry komputerowe z jednej strony wpływają pozytywnie na rozwój dziecka, wspomagają koordynację, pomagają pozbyć się nadmiaru emocji i stymulują rozwój umysłowy. Z drugiej strony mogą prowadzić do rozwoju agresji i uzależnienia od komputera. Analiza zawartości gier komputerowych doprowadza do stwierdzenia, że są to wirtualne repliki klasycznych gier, które zawsze stanowiły dziecięcą rozrywkę: rywalizacja, przygoda, sport, naśladowanie zachowań dorosłych. Czy gry są niewychowawcze ? Czy może potrafią rozwinąć u dzieci różne zdolności? Obie te opinie są słuszne. Ważne jest aby rodzić był obecny i kontrolował, czym zajmuje się dziecko. Warto wiedzieć że gry komputerowe są dla dziecka często pierwszym kontaktem ze światem komputerów. Odpowiednio dobrane mogą być dobrym i przydatnym narzędziem służącym rozwojowi i aktywizującym je poznawczo. Badania …

14 października-Dzień Edukacji Narodowej

  Obchodzimy dzisiaj święto oświaty i szkolnictwa, które ma na celu przede wszystkim podkreślić wiodącą rolę nauczycieli w jakości kształcenia oraz wychowywania dzieci i młodzieży. Jest to doskonała okazja do wyrażenia wdzięczności za ich trud pracy i zaangażowanie w kształtowanie młodych umysłów. Z tej okazji cały zespół Poradni pragnie życzyć wszystkim pedagogom, nauczycielom i wychowawcom dużo zdrowia (szczególnie w obecnej rzeczywistości), wytrwałości, siły ducha oraz determinacji w dążeniu do celów. Wszystkiego dobrego!

10 października – Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

  Dziś obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Światowa Federacja Zdrowia Psychicznego ustanowiła to święto, aby zwrócić szczególną uwagę na  zagadnienia dotyczące: dbania o zdrowie psychiczne, przeciwdziałania stygmatyzacji osób cierpiących na choroby psychiczne, potrzebę zmian w regulacjach prawnych, potrzebę zmian w opiece medycznej osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom, promocję zdrowia psychicznego. Zachęcamy do zapoznawania się z dostępnymi na stronie ORE materiałami, oraz rekomendowanymi programami: https://www.ore.edu.pl/2019/10/swiatowy-dzien-zdrowia-psychicznego/ TU UZYSKASZ WSPARCIE I POMOC W SYTUACJI KRYZYSU Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego tel. 800 70 2222 Kryzysowy Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży tel. 116 111 ( 12-2 ) Kryzysowy Telefon Zaufania dla Dorosłych tel. 116 123 ( 14-22 ) Źródło: http://szpzlo.pl/aktualnosc-61-10_pazdziernika_swiatowy_dzien_zdrowia.html

Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego (CAPD)

Z punktu widzenia polskiej audiologii brak jest jednoznacznych definicji centralnych zaburzeń słuchu. Tomasz Zalewski określa je jako trudności w rozumieniu przekazu akustycznego przy prawidłowym jego odbiorze w strukturach słyszenia obwodowych. Potocznie mówiąc – dziecko słyszy, ale nie słucha; nie jest w stanie w pełni wykorzystać swojego potencjału wynikającego z dobrze funkcjonującego narządu słuchu. Objawy te można ogólnie definiować jako „trudności w rozumieniu przekazu akustycznego przy prawidłowym jego odbiorze w obwodowych strukturach słyszenia” (Zaleski, 1993). Zespół ekspertów działających w ramach Amerykańskiego towarzystwa Mowy, języka i Słuchu (ASHA) zdefiniował ośrodkowe zaburzenia przetwarzania słuchowego (CAPD) jako zauważalne zaburzenie w jednej lub więcej grupach mechanizmów i procesów związanych z różnorodnymi zachowaniami słuchowymi takimi jak: Lokalizacja i lateralizacja dźwięku, Dyskryminacja …

Praca poradni w warunkach epidemiologicznych

Szanowni Państwo !!!   Miejska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Krośnie pracuje w formie stacjonarnej, jednak ze względu na  utrzymującą się sytuacją epidemiczną w kraju – udziela specjalistycznej pomocy z zachowaniem reżimu sanitarnego, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia. Szczegółowe zasady pracy poradni w warunkach epidemiologicznych zostały opisane w wewnętrznym Regulaminie funkcjonowania MPPP w Krośnie, obowiązującym od 1 września 2020 roku. Wybrane procedury postępowania w warunkach reżimu sanitarnego:   W poradni przyjmowane są tylko osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną; rodzic/ opiekun/ pełnoletni uczeń – podczas pobytu w poradni wypełnia stosowne oświadczenie. Wizyty klientów są umawiane na konkretną datę i godzinę, z podaniem niezbędnych informacji dotyczących procedury przyjęć; na wizytę powinni się stawić …

Jak radzić sobie z trudnymi emocjami ?

Emocje towarzyszą nam na co dzień. Mogą to być emocje, które odbieramy jako pozytywne, takie jak radość, zadowolenie, szczęście oraz negatywne takie jak złość, strach, wściekłość. Natura emocji pozwala na odpowiednie przystosowanie się jednostki do zmieniającego się środowiska. Będziemy więc dążyć ku sytuacjom wywołującym pozytywne emocje i unikać bodźców, czy sytuacji związanych z negatywnymi emocjami. Wszystkie emocje pełnią ważną rolę przystosowawczą, jest jednak pewna ich grupa, która zakłóca, dezintegruje nasze zachowanie. Jedną z takich emocji jest złość, która stanowi zazwyczaj reakcję na rzeczywistą lub subiektywnie odczuwaną niesprawiedliwość. Dzieciństwo to czas, kiedy subiektywnie często odczuwa się, że dorośli, opiekunowie, inne dzieci są wobec nas niesprawiedliwi, bo np. nie spełniają dziecięcych zachcianek, zabraniają czegoś, dyscyplinują itp. Zapalnikami wywołującymi złość …

Powrót poradni do pracy stacjonarnej

Od 4 maja br. Ministerstwo Edukacji Narodowej  przywróciło możliwość działania poradni psychologiczno-pedagogicznych w trybie pracy stacjonarnej, w szczególności w zakresie realizacji zadań związanych z wydawaniem orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinii. Jednocześnie informujemy, że indywidualna terapia dzieci i młodzieży, która nie musi być realizowana w budynku poradni, będzie nadal prowadzona z wykorzystaniem metod i technik pracy na odległość. W sytuacjach koniecznych zajęcia terapeutyczne odbywać się będą w poradni z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przy organizacji pracy Poradni uwzględniane będą przepisy dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Wytyczne przeciwepidemiczne, które należy wziąć pod uwagę: Specjalista poradni: jest zdrowy, bez objawów chorobowych, wyjaśni dziecku/uczniowi – jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w Poradni i dlaczego zostały wprowadzone, będzie zabezpieczony w środki …

JA BEZ MISIA SIĘ NIE RUSZAM – UKOCHANA MASKOTKA UŁATWIA DOJRZEWANIE EMOCJONALNE DZIECKA

JA BEZ MISIA SIĘ NIE RUSZAM UKOCHANA MASKOTKA UŁATWIA DOJRZEWANIE EMOCJONALNE DZIECKA POMAGA W ROZWOJU Około drugiego roku życia dziecko zaczyna przywiązywać się do jednej lali, misia czy innej zabawki. Chodzi z nim na spacery, układa na swojej poduszce przed snem, sadza przed talerzem z zupą. Ta specyficzna relacja między dzieckiem a maskotką jest całkowicie naturalna i wcale nie oznacza, że dziecku coś dolega albo jest mu żle na świecie. Maskotka jest dla malca prawdziwym przyjacielem, na którego może zawsze liczyć, który zawsze znajdzie dla niego czas. Wyjawia mu swoje uczucia, opowiada co robi i jakie ma plany. Maskotka stanowi także oparcie w trudnych chwilach, np. kiedy mama idzie do pracy lub nadchodzi pora snu i trzeba samemu udać się do pokoju. Maskotki w decydujący sposób wpływają …

PRACA SPECJALISTÓW PORADNI W CZASIE PANDEMII

PRACA SPECJALISTÓW PORADNI W CZASIE PANDEMII  Dyżury telefoniczne lub pomoc z wykorzystaniem poczty elektronicznej:   Dzień tygodnia Godziny dyżurów Konsultacje specjalistów Nr telefonu   Poniedziałek     9.00 – 12.00       12.00 -15.00     Psycholog – A. Kustra Pedagog – S. Pietraszewski Pedagog – M. Mola     Psycholog – E. Zawada Terapeuta SI – I. Górka, B. Błażejowska Pedagog – A. Madej   tel. centr. 13 4320519 e- maile do specjalistów dostępne na stronie: www.mpppkrosno. pl w zakładce: Pracownicy poradni   Wtorek     9.00 – 12.00     12. 00 – 15.00     Psycholog – E. Kustra, Pedagog – M. Surma, Logopeda …