Pracownicy poradni

1. Pracownicy poradni
2. Kwalifikacje pracowników pedagogicznych poradni oraz realizowane przez specjalistów formy pomocy
3. Godziny pracy specjalistów

 

W skład naszego zespołu wchodzą wykwalifikowani specjaliści z dużym doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą, rodzicami i nauczycielami: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi, rehabilitant, lekarz orzecznik.

Dyrektor Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

mgr Renata Brągiel

 

1. Pracownicy poradni:

– psycholodzy
mgr Anna Korab
mgr Elżbieta Kustra
mgr Urszula Ostafil
mgr Ewa Zawada
mgr Jolanta Gierlach
mgr Wioleta Barsznica / mgr Aleksandra Kustra

– pedagodzy
mgr Iwona Górka
mgr Alicja Madej
mgr Mariola Mola
mgr Sławomir Pietraszewski
mgr Monika Prugar
mgr Marta Surma

– logopedzi
mgr Renata Brągiel
mgr Barbara Błażejowska
mgr Jolanta Mróz
mgr Adriana Sikora-Śliż

– rehabilitant
mgr Urszula Nowakowska

– lekarz
Cezary Orlik – lekarz neurolog, specjalista rehabilitacji medycznej

– administracja
mgr Arletta Szydło
mgr Magdalena Ek-Chudyk / mgr Ewelina Leśniak

-księgowość
mgr Barbara Wójcik

 

2. Kwalifikacje pracowników pedagogicznych oraz formy pomocy realizowane przez specjalistów Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie:

 

Renata Brągiel – dyrektor poradni, logopeda, specjalista terapii pedagogicznej, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta Biofeedback, poradnictwo specjalistyczne.

Barbara Błażejowska – surdologopeda, afazjolog, diagnoza i terapia logopedyczna.

Iwona Górka – tyflopedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapeuta integracji sensorycznej, diagnoza i poradnictwo specjalistyczne.

Anna Korab – psycholog, diagnoza i terapia psychologiczna, wsparcie psychologiczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnym wieku szkolnym.

Elżbieta Kustra – społeczny zastępca dyrektora poradni, psycholog, diagnoza i terapia psychologiczna, wsparcie psychologiczne dla uczniów szkół podstawowych i młodzieży niepełnosprawnej, diagnoza i terapia dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera.

Alicja Madej – surdopedagog, specjalista terapii pedagogicznej, w tym: terapia ręki, doradca zawodowy, terapeuta Biofeedback.

Mariola Mola – pedagog, terapeuta Biofeedback, diagnoza pedagogiczna, wsparcie pedagogiczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnym wieku szkolnym, terapia ręki.

Jolanta Mróz – logopeda, diagnoza i terapia logopedyczna.

Urszula Nowakowska – rehabilitant, ćwiczenia rehabilitacyjne, diagnoza i terapia wad postawy.

Urszula Ostafil – psycholog, diagnoza i terapia psychologiczna, psychoterapia.

Sławomir Pietraszewski – pedagog, socjoterapia z resocjalizacją – profilaktyka zachowań ryzykownych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, diagnoza pedagogiczna.

Monika Prugar – pedagog, specjalista terapii pedagogicznej, profilaktyka zachowań ryzykownych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, terapia indywidualna i grupowa dla dzieci z zaburzonym zachowaniem.

Marta Surma –  pedagog, specjalista terapii pedagogicznej, terapia ręki, wsparcie pedagogiczne dla uczniów szkół podstawowych i młodzieży niepełnosprawnej, diagnoza i terapia dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera.

Ewa Zawada – psycholog, diagnoza i terapia psychologiczna, psychoterapia.

Jolanta Gierlach – psycholog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, diagnoza i terapia psychologiczna.

Adriana Sikora-Śliż – neurologopeda, oligofrenopedagog, diagnoza i terapia logopedyczna.

Wioleta Barsznica – psycholog, diagnoza i terapia psychologiczna, psychoterapia.

Aleksandra Kustra – psycholog, Racjonalna Terapia Zachowania –  I stopień, Terapia Simontonowska, diagnoza i terapia psychologiczna.

 

3. Godziny pracy specjalistów 

Dyrektor Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
mgr Renata Brągiel

przyjmuje w sprawie skarg i wniosków

w każdy czwartek od godziny 10.00 do 12.00

 

Godziny pracy pracowników pedagogicznych Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Krośnie

Poniedziałek: 8.00 – 18.00
Wtorek: 9.00 – 18.00
Środa: 8.00 – 18.00
Czwartek: 8.00 – 18.00
Piątek: 8.00 – 17.00

Sekretariat obsługuje w godzinach:

Poniedziałek: 7.45 – 15:45
Wtorek: 7.45 – 15:45
Środa: 7.45 – 15:45
Czwartek: 7.45 – 15.45
Piątek: 7.45 – 14.45