Pracownicy poradni

1. Pracownicy poradni
2. Kwalifikacje pracowników pedagogicznych poradni oraz realizowane przez specjalistów formy pomocy
3. Godziny pracy specjalistów

 

W skład naszego zespołu wchodzą wykwalifikowani specjaliści z dużym doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą, rodzicami i nauczycielami: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi, rehabilitant, lekarz orzecznik.

Dyrektor Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

mgr Renata Brągiel

 

1. Pracownicy poradni:

– psycholodzy
mgr Anna Korab
mgr Elżbieta Kustra
mgr Urszula Ostafil
mgr Ewa Zawada
mgr Jolanta Gierlach
mgr Wioleta Barsznica

– pedagodzy
mgr Iwona Górka
mgr Alicja Madej
mgr Mariola Mola
mgr Grażyna Okrajek
mgr Sławomir Pietraszewski
mgr Monika Prugar
mgr Marta Surma

– logopedzi
mgr Renata Brągiel
mgr Barbara Błażejowska
mgr Jolanta Mróz
mgr Adriana Sikora-Śliż

– rehabilitant
mgr Urszula Nowakowska

– lekarz
Cezary Orlik – lekarz neurolog, specjalista rehabilitacji medycznej

– administracja
mgr Arletta Szydło
mgr Magdalena Ek-Chudyk / mgr Ewelina Leśniak

-księgowość
mgr Barbara Wójcik

 

2. Kwalifikacje pracowników pedagogicznych oraz formy pomocy realizowane przez specjalistów Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie:

 

Renata Brągiel – dyrektor poradni, logopeda, specjalista terapii pedagogicznej, w tym: diagnoza dysleksji rozwojowej i dyskalkulii, ukończony I stopień SI – w zakresie diagnozy i terapii integracji sensorycznej, terapeuta Biofeedback.

Barbara Błażejowska – surdologopeda, diagnoza i terapia logopedyczna, konsultacje i porady logopedyczne

Iwona Górka – tyflopedagog (terapia dzieci z problemami widzenia), specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej, poradnictwo specjalistyczne.

Anna Korab – psycholog, diagnoza i terapia psychologiczna, wsparcie psychologiczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnym wieku szkolnym.

Elżbieta Kustra – społeczny zastępca dyrektora poradni, psycholog, diagnoza i terapia psychologiczna, wsparcie psychologiczne dla uczniów szkół podstawowych i młodzieży niepełnosprawnej, diagnoza i terapia dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera.

Alicja Madej – pedagog, specjalista terapii pedagogicznej, w tym: terapia ręki, doradca zawodowy, terapeuta Biofeedback.

Mariola Mola – pedagog, diagnoza pedagogiczna, wsparcie pedagogiczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnym wieku szkolnym, terapia ręki, terapeuta Biofeedback.

Jolanta Mróz – logopeda, diagnoza i terapia logopedyczna, konsultacje i porady logopedyczne.

Urszula Nowakowska – rehabilitant, ćwiczenia rehabilitacyjne, diagnoza i terapia wad postawy.

Grażyna Okrajek – pedagog, specjalista terapii pedagogicznej, wsparcie pedagogiczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Urszula Ostafil – psycholog, diagnoza i terapia psychologiczna, wsparcie psychologiczne dla dzieci, młodzieży i ich rodziców.

Sławomir Pietraszewski – pedagog, diagnoza i poradnictwo pedagogiczne, profilaktyka zachowań ryzykownych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Monika Prugar – pedagog, specjalista terapii pedagogicznej, profilaktyka zachowań ryzykownych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, terapia indywidualna i grupowa dla dzieci z zaburzonym zachowaniem.

Marta Surma –  pedagog, specjalista terapii pedagogicznej, terapia ręki, wsparcie pedagogiczne dla uczniów szkół podstawowych i młodzieży niepełnosprawnej, diagnoza i terapia dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera.

Ewa Zawada – psycholog, diagnoza i terapia psychologiczna, wsparcie psychologiczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Jolanta Gierlach – psycholog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, diagnoza i terapia psychologiczna.

Adriana Sikora-Śliż – neurologopeda, prowadzenie rewalidacji dla ucznia z afazją.

Wioleta Barsznica – psycholog, diagnoza i terapia psychologiczna, psychoterapia indywidualna.

 

3. Godziny pracy specjalistów 

Dyrektor Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
mgr Renata Brągiel

przyjmuje w sprawie skarg i wniosków

w każdy czwartek od godziny 10.00 do 12.00

 

Tygodniowy rozkład godzin pracy pracowników pedagogicznych MPP-P w Krośnie

Tygodniowy rozkład godzin pracy pracowników pedagogicznych MPP- P w Krośnie obowiązujący od 7 maja 2018 r

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Ilość godzin
1. Błażejewska Barbara logopeda

12.30 – 14.30 (2)

15.00 – 17.00 (2)

13.00 – 17.00 (4)

8.00 – 10.00 (2)

——————

————-

10
2. Brągiel Renata logopeda

13.00 – 17.00 (4)

9.00 – 11.00 (2)

9.00 – 13.00 (4)

—————–

—————

10
3. Wioleta Barsznica Psycholog

13.00 – 18.00 (5)

13.00 – 17.00 (4)

13.00 – 17.00 (4)

13.00 – 17.00 (4)

9.00 – 12.00 (3)

20
4. Gierlach Jolanta psycholog

14.00 – 18.00 (4)

8.30 – 11.30 (3)

———–

8.30 – 11.30 (3)

———-

10
5. Iwona Górka pedagog

9.00 – 13.00 (4)

13.00 – 17.00 (4)

12.00 – 17.00 (5)

9.00 – 13.00 (4)

13.00 – 17.00 (4N)

9.00 – 12.00 (3)

24
6. Korab Anna psycholog

8.00 – 11.00 (3)

8.00 – 12.00 (4)

13.00 – 17.00 (4)

13.00 – 17.00 (4)

8.00 – 13.00 (5)

20
7. Kustra Elżbieta psycholog

11.00 – 14.00 (3N)

14.00 – 17.00 (3)

8.00 – 12.00 (4)

12.00 – 13.00 (1N)

13.00 – 17.00 (3)

13.00 – 17.00 (4)

8.00 – 13.00 (5)

13.00 – 14.00 (1N)

25
8. Madej Alicja pedagog

10.00 – 14.00 (4)

14.00 – 17.00 (3N)

9.00 – 12.00 (3)

11.00 – 17.00 (4)

13.00 – 17.00 (4)

9.00 – 12.00 (3)

12.00 – 14.00 (2N)

25
9. Mola Mariola pedagog

8.00 – 11.00 (3)

11.00 – 15.00 (4N)

8.00 – 12.00 (4)

13.00 – 17.00 (4)

13.00 – 17.00 (4)

8.00 – 13.00 (5)

13.00 – 14.00 (1N)

25
10. Mróz Jolanta Logopeda

13.00 – 17.00 (4)

8.00 – 12.00 (4)

13.00 – 17.00 (4)

8.00 – 12.00 (4)

8.00 – 11.00 (3)

19
11. Nowakowska Urszula rehabilitant

14.00 – 17.00 (3)

13.00 – 16.00 (3)

8.00 – 9.00 (1)

11.00 – 17.00 (6)

14.00 – 17.00 (3)

12.00 – 15.00 (3)

19
12. Okrajek Grażyna pedagog

Urlop dla poratowania zdrowia

Urlop dla poratowania zdrowia

Urlop dla poratowania zdrowia

Urlop dla poratowania zdrowia

Urlop dla poratowania zdrowia

20
13. Ostafil Urszula psycholog

13.00 – 16.00 (3)

13.00 – 17.00 (4)

9.00 – 14.00 (5)

13.00 – 17.00 (4)

9.00 – 12.00 (3)

19
14. Pietraszewski Sławomir pedagog

10.30 – 17.00 (6,5)

12.30 – 17.00 (4,5)

9.00 – 12.00 (3)

9.00 – 12.00 (3)

9.00 – 12.00 (3)

20
15. Prugar Monika pedagog

Urlop

macierzyński

Urlop

macierzyński

Urlop

macierzyński

Urlop

macierzyński

Urlop

macierzyński

20
16. Sikora-Śliż Adriana logopeda

13.00 – 17.00 (4)

13.00 – 17.00 (4)

8.00 – 10.00 (2)

—————-

———–

10
17. Surma Marta pedagog

13.00 – 17.00 (4)

8.00 – 12.00 (4)

13.00 – 17.00 (4)

8.00 – 11.00 (3)

11.00 – 15.00 (4N)

8.00 – 13.00 (5)

13.00 – 14.00 (1N)

25
18. Zawada Ewa psycholog

13.00 – 17.00 (4)

9.00 – 12.00 (3)

9.00 – 14.00 (5)

13.00 – 17.00 (4)

9.00 – 12.00 (3)

19

 

Tygodniowy-rozkład godzin pracy 2018 >>>