Pracownicy poradni

1. Pracownicy poradni
2. Kwalifikacje pracowników pedagogicznych poradni oraz realizowane przez specjalistów formy pomocy
3. Godziny pracy specjalistów

 

W skład naszego zespołu wchodzą wykwalifikowani specjaliści z dużym doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą, rodzicami i nauczycielami: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi, rehabilitant, lekarz orzecznik.

Dyrektor Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

mgr Renata Brągiel

 

1. Pracownicy poradni:

– psycholodzy
mgr Anna Korab
mgr Elżbieta Kustra
mgr Urszula Ostafil
mgr Ewa Zawada
mgr Jolanta Gierlach – Jurczak
mgr Wioleta Barsznica / mgr Katarzyna Samborska                                              mgr Aleksandra Kustra

– pedagodzy
mgr Iwona Górka
mgr Alicja Madej
mgr Mariola Mola
mgr Sławomir Pietraszewski
mgr Monika Prugar
mgr Marta Surma

– logopedzi
mgr Renata Brągiel
mgr Barbara Błażejowska
mgr Jolanta Mróz
mgr Adriana Sikora-Śliż

– lekarz
Cezary Orlik – lekarz neurolog, specjalista rehabilitacji medycznej

– administracja
mgr Arletta Szydło
mgr Magdalena Ek-Chudyk / mgr Ewelina Habrat

-księgowość
mgr Barbara Wójcik

 

2. Kwalifikacje pracowników pedagogicznych oraz formy pomocy realizowane przez specjalistów Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie:

 

Renata Brągiel – dyrektor poradni, logopeda, specjalista terapii pedagogicznej, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta Biofeedback, poradnictwo specjalistyczne.

Barbara Błażejowska – surdologopeda, afazjolog, terapeuta integracji sensorycznej, diagnoza i terapia logopedyczna, diagnoza i terapia SI.

Iwona Górka – tyflopedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapeuta integracji sensorycznej, diagnoza i terapia SI, diagnoza pedagogiczna.

Anna Korab – psycholog, diagnoza i terapia psychologiczna dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnym wieku szkolnym.

Elżbieta Kustra – społeczny zastępca dyrektora poradni, psycholog, diagnoza psychologiczna głównie pod kątem kształcenia specjalnego, terapia psychologiczna, diagnoza i terapia dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera.

Alicja Madej – surdopedagog, specjalista terapii pedagogicznej, doradca zawodowy, surdopedagog, terapeuta Biofeedback, diagnoza i terapia pedagogiczna

Mariola Mola – pedagog, terapeuta Biofeedback, diagnoza pedagogiczna, terapia ręki.

Jolanta Mróz – logopeda, diagnoza i terapia logopedyczna.

Urszula Ostafil – psycholog, diagnoza i terapia psychologiczna.

Sławomir Pietraszewski – pedagog, socjoterapia z resocjalizacją – profilaktyka zachowań ryzykownych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, diagnoza pedagogiczna.

Monika Prugar – pedagog, specjalista terapii pedagogicznej, profilaktyka zachowań ryzykownych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, terapia indywidualna i grupowa dla dzieci z zaburzonym zachowaniem: ( ART -Trening Aastępowania Agresji, TUS -Trening Umiejętności Społecznych).

Marta Surma –  pedagog, specjalista terapii pedagogicznej, diagnoza pedagogiczna głównie pod kątem kształcenia specjalnego, diagnoza i terapia dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera.

Ewa Zawada – psycholog, diagnoza i terapia psychologiczna.

Jolanta Gierlach – Jurczak – psycholog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, diagnoza i terapia psychologiczna.

Adriana Sikora-Śliż – neurologopeda, oligofrenopedagog, diagnoza i terapia logopedyczna, diagnoza pedagogiczna.

Wioleta Barsznica – psycholog, diagnoza i terapia psychologiczna.

Aleksandra Kustra – psycholog, Racjonalna Terapia Zachowania –  I stopień, Terapia Simontonowska, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, diagnoza i terapia psychologiczna.

       Katarzyna Samborska – psycholog, terapia poznawczo – behawioralna dzieci                 i  młodzieży, diagnoza i terapia psychologiczna.

 

3. Godziny pracy specjalistów 

Dyrektor Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
mgr Renata Brągiel

przyjmuje w sprawie skarg i wniosków

w każdy czwartek od godziny 10.00 do 12.00

 

Godziny pracy pracowników pedagogicznych Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Krośnie

Poniedziałek: 8.00 – 17.00
Wtorek: 9.00 – 17.00
Środa: 8.00 – 17.00
Czwartek: 8.00 – 17.00
Piątek: 8.00 – 14.00

Sekretariat obsługuje w godzinach:

Poniedziałek: 7.30 – 16:00
Wtorek: 7.30 – 16:00
Środa: 7.30 – 16:00
Czwartek: 7.30 – 16.00
Piątek: 7.30 – 15.00