Pracownicy poradni

1. Pracownicy poradni
2. Kwalifikacje pracowników pedagogicznych poradni oraz realizowane przez specjalistów formy pomocy
3. Godziny pracy specjalistów

 

W skład naszego zespołu wchodzą wykwalifikowani specjaliści z dużym doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą, rodzicami i nauczycielami: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi, rehabilitant, lekarz orzecznik.

Dyrektor Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

mgr Renata Brągiel

 

1. Pracownicy poradni:

– psycholodzy
mgr Anna Korab
mgr Elżbieta Kustra
mgr Urszula Ostafil
mgr Ewa Zawada
mgr Jolanta Gierlach
mgr Wioleta Barsznica

– pedagodzy
mgr Iwona Górka
mgr Alicja Madej
mgr Mariola Mola
mgr Grażyna Okrajek
mgr Sławomir Pietraszewski
mgr Monika Prugar
mgr Marta Surma

– logopedzi
mgr Renata Brągiel
mgr Barbara Błażejowska
mgr Jolanta Mróz
mgr Adriana Sikora-Śliż

– rehabilitant
mgr Urszula Nowakowska

– lekarz
Cezary Orlik – lekarz neurolog, specjalista rehabilitacji medycznej

– administracja
mgr Arletta Szydło
mgr Magdalena Ek-Chudyk / mgr Ewelina Leśniak

-księgowość
mgr Barbara Wójcik

 

2. Kwalifikacje pracowników pedagogicznych oraz formy pomocy realizowane przez specjalistów Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie:

 

Renata Brągiel – dyrektor poradni, logopeda, specjalista terapii pedagogicznej, w tym: diagnoza dysleksji rozwojowej i dyskalkulii, ukończony I stopień SI – w zakresie diagnozy i terapii integracji sensorycznej, terapeuta Biofeedback.

Barbara Błażejowska – surdologopeda, diagnoza i terapia logopedyczna, konsultacje i porady logopedyczne

Iwona Górka – tyflopedagog (terapia dzieci z problemami widzenia), specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej, poradnictwo specjalistyczne.

Anna Korab – psycholog, diagnoza i terapia psychologiczna, wsparcie psychologiczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnym wieku szkolnym.

Elżbieta Kustra – społeczny zastępca dyrektora poradni, psycholog, diagnoza i terapia psychologiczna, wsparcie psychologiczne dla uczniów szkół podstawowych i młodzieży niepełnosprawnej, diagnoza i terapia dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera.

Alicja Madej – pedagog, specjalista terapii pedagogicznej, w tym: terapia ręki, doradca zawodowy, terapeuta Biofeedback.

Mariola Mola – pedagog, diagnoza pedagogiczna, wsparcie pedagogiczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnym wieku szkolnym, terapia ręki, terapeuta Biofeedback.

Jolanta Mróz – logopeda, diagnoza i terapia logopedyczna, konsultacje i porady logopedyczne.

Urszula Nowakowska – rehabilitant, ćwiczenia rehabilitacyjne, diagnoza i terapia wad postawy.

Grażyna Okrajek – pedagog, specjalista terapii pedagogicznej, wsparcie pedagogiczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Urszula Ostafil – psycholog, diagnoza i terapia psychologiczna, wsparcie psychologiczne dla dzieci, młodzieży i ich rodziców.

Sławomir Pietraszewski – pedagog, diagnoza i poradnictwo pedagogiczne, profilaktyka zachowań ryzykownych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Monika Prugar – pedagog, specjalista terapii pedagogicznej, profilaktyka zachowań ryzykownych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, terapia indywidualna i grupowa dla dzieci z zaburzonym zachowaniem.

Marta Surma –  pedagog, specjalista terapii pedagogicznej, terapia ręki, wsparcie pedagogiczne dla uczniów szkół podstawowych i młodzieży niepełnosprawnej, diagnoza i terapia dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera.

Ewa Zawada – psycholog, diagnoza i terapia psychologiczna, wsparcie psychologiczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Jolanta Gierlach – psycholog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, diagnoza i terapia psychologiczna.

Adriana Sikora-Śliż – neurologopeda, prowadzenie rewalidacji dla ucznia z afazją.

Wioleta Barsznica – psycholog, diagnoza i terapia psychologiczna, psychoterapia indywidualna.

 

3. Godziny pracy specjalistów 

Dyrektor Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
mgr Renata Brągiel

przyjmuje w sprawie skarg i wniosków

w każdy czwartek od godziny 10.00 do 12.00

 

Tygodniowy rozkład godzin pracy pracowników pedagogicznych MPP-P w Krośnie

 

Rozkład obowiązujący od 28 czerwca 2018 r

 

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Ilość godzin
1. Błażejewska Barbara logopeda

 

13.00 – 17.00 (4) 13.00 – 17.00 (4) 8.00 – 10.00 (2) —————— ————- 10
2. Brągiel Renata logopeda 13.00 – 17.00 (4) 9.00 – 11.00 (2) 9.00 – 13.00 (4) —————– ————— 10
3. Wioleta Barsznica Psycholog 13.00 – 18.00 (5) 13.00 – 17.00 (4) 13.00 – 17.00 (4) 13.00 – 17.00 (4) 9.00 – 12.00 (3) 20
4. Gierlach Jolanta  psycholog 14.00 – 18.00 (4) 8.30 – 11.30 (3) ———– 8.30 – 11.30 (3) ———- 10
5. Iwona Górka pedagog 9.00 – 13.00 (4) 13.00 – 17.00 (4) 12.00 – 17.00 (5) 9.00 – 13.00 (4)

 

9.00 – 12.00 (3) 20
6. Korab Anna psycholog 8.00 – 12.00 (4) 8.00 – 12.00 (4) 13.00 – 17.00 (4) 13.00 – 17.00 (4) 8.00 – 12.00 (4) 20
7. Kustra Elżbieta psycholog 13.00 – 17.00 (4) 8.00 – 12.00 (4) 11.00 – 15.00 (4) 12.00 – 16.00 (4) 8.00 – 12.00 (4) 20
8. Madej Alicja pedagog 10.00 – 14.00 (4) 8.00 – 12.00 (4) 13.00 – 17.00 (4) 13.00 – 17.00 (4) 8.00 – 12.00 (4) 20
9. Mola Mariola pedagog 10.00 – 14.00 (4) 8.00 – 12.00 (4) 13.00 – 17.00 (4) 13.00 – 17.00 (4) 8.00 – 12.00 (4) 20
10. Mróz Jolanta Logopeda 13.00 – 17.00 (4) 8.00 – 12.00 (4) 13.00 – 17.00 (4) 8.00 – 12.00 (4) 8.00 – 11.00 (3) 19
11. Nowakowska Urszula rehabilitant

 

14.00 – 17.00 (3) 8.00 – 12.00 (4) 10.00 – 17.00 (6) 14.00 – 17.00 (3) 13.00 – 16.00 (3) 19
12. Okrajek Grażyna pedagog Nieobecność pracownika Nieobecność pracownika Nieobecność pracownika Nieobecność pracownika Nieobecność pracownika 20
13. Ostafil Urszula psycholog 13.00 – 16.00 (3) 13.00 – 17.00 (4) 9.00 – 14.00 (5) 13.00 – 17.00 (4) 9.00 – 12.00 (3) 19
14. Pietraszewski Sławomir pedagog 13.00 – 17.00 (4) 13.00 – 17.00 (4) 8.00 – 12.00 (4) 8.00 – 12.00 (4) 8.00 – 12.00 (4) 20
15. Prugar Monika pedagog Nieobecność pracownika Nieobecność pracownika Nieobecność pracownika Nieobecność pracownika Nieobecność pracownika 20
16. Sikora-Śliż Adriana logopeda 13.00 – 17.00 (4) 13.00 – 17.00 (4) 8.00 – 10.00 (2) —————- ———– 10
17. Surma Marta  pedagog  11.00 – 15.00 (4) 8.00 – 12.00 (4) 13.00 – 17.00 (4) 11.00 – 15.00 (4) 8.00 – 12.00 (4) 20
18. Zawada Ewa psycholog 13.00 – 17.00 (4) 9.00 – 12.00 (3) 9.00 – 14.00 (5) 13.00 – 17.00 (4) 9.00 – 12.00 (3) 19

 

Tygodniowy rozkład od 28 czerwca 2018