Dokumenty do pobrania

 

Informacja dla rodziców ubiegających się o wydanie orzeczenia/opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Wnioski do Zespołu Orzekającego Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie o wydanie:

  • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania,
  • orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
  • orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
  • opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

udostępniane są w Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie po okazaniu stosownych dokumentów.